Utviklingsplaner for Sjøkanten Senter

Les mer om ombyggingen og hvilke av dagens butikker som flytter inn i nytt bygg ved Sjøkanten Senter

Skrevet okt. 03, 2023 av admin

Elkjøp og Europris som skal flytte inn i ny-bygget vis a vis Sjøkanten senter. Det nye bygget vil være et frittstående bygg på ca. 4.000 kvm, og butikkene vil få omtrent samme areal til disposisjon som i dag.– Vi er veldig fornøyde med at disse leietagerne blir med oss videre i et nytt og moderne bygg. Beliggenheten gjør at både Elkjøp og Europris vil få veldig god synlighet og svært god tilgjengelighet, sier Pål Wilhelmsen, direktør for kjøpesenter og utleie i Coop Nord SA. – For kundene er det svært positivt med denne flyttingen – siden de fortsatt vil være en del av Sjøkanten senter – men får egne frittstående lokasjoner som letter utlevering av plasskrevende varer med parkering i umiddelbar nærhet.


Lokal entreprenør

Det er det lokale firmaet Harstadbygg Entreprenør AS som har gjort avtale med Coop Nord SA om å sette opp det nye bygget i Margrethe Jørgensens vei 10.

– Byggingen starter opp umiddelbart etter byggetillatelsen er gitt og bygget skal etter planen stå ferdig neste høst, forteller Beate Németh, eiendomsdirektør i Coop Nord SA. – Vi ser for oss en byggetid på om lag et år, og butikkene vil, hvis alt går etter planen, kunne flytte inn i sine nye lokaler høsten 2024. Frem til den tid skal de drive som normalt i nåværende lokaler inne i senteret, legger Németh til.


Fremdrift for prosjekt Sjøkanten

Prosjektets første fase, som besto av rivning av det gamle bygget i Margrethe Jørgensens vei 10, er nå gjennomført. Andre fase er den forestående oppstarten med å sette opp et nytt, moderne bygg for handelsvirksomhet. Tredje fase vil starte opp etter at det nye bygget i MJ10 er tatt i bruk ved at Elkjøp og Europris er flyttet inn. Tredje fase består av å rive den gamle delen av Sjøkanten senter – der disse to bedriftene holder til i dag. Den fjerde og siste fasen av prosjektet består av å bygge et nytt bygg som skal erstatte den gamle delen av Sjøkanten.

– Når nye Sjøkanten senter står ferdig vil det være et mer moderne og helhetlig senter, som vil gi kundene et bedre handelstilbud sier Wilhelmsen. – Vi gleder oss til at Harstad og omegn får et storhandelssenter som vil oppfylle flere behov og som vi kan være stolte av. Senteret vil tiltrekke seg kunder fra et stort omland.


For mer informasjon kontakt:

Direktør Kjøpesenter og utleie Coop Nord, Pål Wilhelmsen, tlf: 91342696, paal.wilhelmsen@coop.no

Administrerende direktør Coop Nord, Yngve Haldorsen, tlf.: 91818990, yngve.haldorsen@coop.no